Warning: Undefined variable $ub in /home/beoaviaors/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/beoaviaors/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
TIM | BEOAVIA

STRUKTURA TIMA

__________

Beoaviu čine studenti Univerziteta u Beogradu. U timu se nalaze studenti čak osam fakulteta, među kojima su: Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Saobraćajni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Vojna akademija, Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju. Tim je podeljen u šest sektora: Aerodinamika, Struktura, Proizvodnja, Pogon, Elektronika i programiranje, Marketing i sponzorstva. Beoavia svojim aktivnostima i rezultatima podstiče zainteresovanost kod studenata da se priključe timu. Ukoliko želiš da postaneš deo tima i stekneš neprocenjiva znanja, u septembru je tvoja šansa, jer tada se otvara konkurs za prijem novih članova.

KOORDINATORI SEZONE 2022/2023

__________

Anđela Vuletić

Anđela Vuletić

Vođa tima

Vođa tima zadužen je za rukoviđenje i održavanje dobrih odnosa u timu, dok se na to nadovezuju i zaduženja kontrolisanja tokova svih tekućih projekata u timu. Vođa tima zadužen je za unutrašnju i spoljašnju komunikaciju i koordinaciju, kao i za pedstavljanje tima u javnosti.

Nikola Jovanović

Nikola Jovanović

Koordinator sektora za Strukturu

Sektor za strukturu bavi se projektovanjem letelica i raketa korišćenjem softverskih alata i programa sa ciljem dobijanja rešenja koje objedinjuje rešenja svih ostalih sektora u timu. Struktura bira i dimenzioniše strukturalne elemente shodno rešenjima ostalih sektora, dobijajući optimalno rešenje koje će da zadovolji sve propisane kriterijume za taj projekat. Pored ovog, primarnog zadatka, sektor se bavi i izradom tehničke dokumentacije.

Anja Kurilić

Anja Kurilić

Koordinator sektora za Aerodinamiku

Sektor za aerodinamiku bavi se usvajanjem najpovoljnije konfiguracije letelice u zavisnosti od njene misije kao i potrebnih površina, aerodinamičkim proračunima otpora, uzgona i stabilnosti, proračunima performansi letelice i sve to kroz različite programe poput MatLab-a i Exela, CFD (computational fluid dynamics) analizama svih naših modela, kao i eksperimentalnim dokazivanjem dobijenih vrednosti pomoću aerotunela.

Ivan Rakonjac

Ivan Rakonjac

Koordinator sektora za Elektroniku i programiranje

Sektor za elektroniku i programiranje bavi se projektovanjem, programiranjem i integracijom elektronskih i softverskih modula na sve projekte koje Beoavia, kao tim, razvija. Neki od naših zadataka su impelmentacija autopilota na naše letelice, razvijanje softverskih rešenja neophodnih za izvršavanje zadataka letelice, razvijanje kompleksnih hardverskih i softverskih rešenja neophodnih za testiranje komponenti letelica kao i proizvodnja štampanih ploča.

Grigorije Đokić

Grigorije Đokić

Koordinator sektora za Pogon

Kroz sektor za pogon se prožimaju elektronika i aerodinamika i zadatak sektora jeste da te dve discipline poveže tako da se omogući što duži i efikasiji let. Zadatak sektora je odabir pogonske grupe, odnosno motora, elise, baterije i kontrolera, a zatim testiranje performansi radi što veće efikasnosti

Nevena Đokić

Nevena Đokić

Koordinator sektora za Marketing i sponzorstva

Sektor za marketing i sponzorstva je glavni posrednik Beoavie i eksternih učesnika. Marketing definiše i implementira strategiju predstavljanja tima u javnosti. Sektor radi na održavanju odnosa sa partnerima, kao i na sklapanju novih, što je ključna stvar prilikom rada na ambicioznim projektima kao što su bespilotne letelice i rakete. Svi međunarodni i lokalni događaji organizovani su od strane ovog sektora.

 

 

Petar Marčetić

Petar Marčetić

Koordinator sektora za Proizvodnju, Koordinator projekta ModularX

Sektor za proizvodnju se pre svega bavi razvojem i odabirom tehnologije proizvodnje svih delova letelica, dizajnom i izradom pomocnih i pozicionih alata, odabirom materijala i ono najbitnije izradom kompozitnih delova. Projekat ModularX predstavlja letelice sa izmenljivom konfiguracijom, koje će uspešno da zadovolje sve buduće zahteve testiranja, kao i da omoguće budućim pilotima obuku upravljanja različitim tipovima bespilotnih letelica.

Nikola Miloš

Nikola Miloš

Koordinator projekta Pupin K12

Pupin K12 predstavlja ozbiljan projekat u domenu raketnog modelarstva. Ova raketa na čvrst raketni pogon, izrađena od raznovrsnih materijala, projektovana ja da bude lansirana na 3000 metara nadmorske visine. Posebno dostignuće je sistem koji se aktivira na vrhuncu leta, gde se izbacuje koristan teret i padobrani kojim raketa neoštećena sleće na tlo, što omogućava njenu ponovnu upotrebu.

Nađa Belić

Nađa Belić

Koordinator projekta Aurora SE

Aurora SE je raketa-jedrilica koja se projektuje za potrebe otvaranja međunarodnog takmičenja “Airbus Sloshing Rocket Workshop 2023”, u organizaciji našeg tima. Aurora SE je naš četvrti projekat ovog tipa, po kom je naš tim postao prepoznatljiv i predstavlja tradicionalni projekat koji se radi i unapređuje svake godine. Na projektu posvećeno radi osam članova tima

Mašinski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Kraljice Marije 16, 11000 Beograd

PIB: 111525176

Matični broj: 28283709

POČETNA

TIM

PARTNERI

BLOG

ASRW 2023

KONTAKT

PROJEKTI

KONTAKT PODACI

Udruženje Studenata Vazduhoplovstva BEOAVIA

Еmail:  beoavia@gmail.com / marketing@beoavia.org

Telefon: 065 205 99 80 / 064 325 31 49