STRUKTURA TIMA

__________

Beoaviu čine studenti Univerziteta u Beogradu.

U timu se nalaze studenti čak osam fakulteta, među kojima su: Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Saobraćajni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Vojna akademija, Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju.

Tim je podeljen u šest sektora: Aerodinamika, Struktura, Proizvodnja, Pogon, Elektronika i programiranje, Marketing i sponzorstva. Beoavia svojim aktivnostima i rezultatima podstiče zainteresovanost kod studenata da se priključe timu.

Ukoliko želiš da postaneš deo tima i stekneš neprocenjiva znanja, u septembru je tvoja šansa, jer tada se otvara konkurs za prijem novih članova.

KOORDINATORI SEZONE 2023/2024

__________

Anđela Vuletić

Anđela Vuletić

Vođa tima

Ima ključnu ulogu u vođenju i usmeravanju svih aktivnosti tima. Njegova odgovornost obuhvata donošenje strateških odluka, koordinaciju rada članova tima, kao i usmeravanje ka ostvarivanju ciljeva tima. On aktivno učestvuje u planiranju projekata, kao i u komunikaciji sa članovima tima, mentorima i drugim relevantnim subjektima. Ima ulogu da motiviše i inspiriše članove tima, da održava pozitivnu radnu atmosferu kako bi se postigli optimalni rezultati u okviru svih timskih aktivnosti. 

Nevena Đokić

Nevena Đokić

Potpredsednik udruženja

Potpredsednik igra ključnu ulogu u koordinaciji različitih aktivnosti unutar tima. Njegova odgovornost uključuje asistenciju u vođenju timskih sastanaka, pružanje podrške u planiranju projekata i organizaciji događanja. Potpredsednik je vezni član između različitih sektora unutar tima, olakšavajući komunikaciju i saradnju. Zadužen je za unutrašnju i spoljašnju komunikaciju i koordinaciju, kao i za pedstavljanje tima u javnosti.

Nikola Jovanović

Nikola Jovanović

Koordinator projekta ACC24

“Air Cargo Challenge” je međunarodno takmičenje na kom se takmiče timovi iz celog sveta, dok se naš tim pojavio dva puta. Takmičenje će biti održano u julu 2024. godine u Nemačkoj. Osnovni zadatak takmičenja je proizvesti što efikasiju bespilotnu letelicu koja ima zadatak da transportuje određeni teret na određeno mesto koje definišu sudije.

Aleksa Lapčević

Aleksa Lapčević

Koordinator sektora za Aerodinamiku

Sektor za aerodinamiku bavi se usvajanjem najpovoljnije konfiguracije letelice u zavisnosti od njene misije kao i potrebnih površina, aerodinamičkim proračunima otpora, uzgona i stabilnosti, proračunima performansi letelice i sve to kroz različite programe poput MatLab-a i Exela, CFD (computational fluid dynamics) analizama svih naših modela, kao i eksperimentalnim dokazivanjem dobijenih vrednosti pomoću aerotunela.

Bojan Đurđević

Bojan Đurđević

Koordinator sektora za Elektroniku i programiranje

Sektor za elektroniku i programiranje bavi se projektovanjem, programiranjem i integracijom elektronskih i softverskih modula na sve projekte koje Beoavia, kao tim, razvija. Neki od naših zadataka su impelmentacija autopilota na naše letelice, razvijanje softverskih rešenja neophodnih za izvršavanje zadataka letelice, razvijanje kompleksnih hardverskih i softverskih rešenja neophodnih za testiranje komponenti letelica kao i proizvodnja štampanih ploča.

Luka Golubović

Luka Golubović

Koordinator projekta Aurora 5

Aurora 5 je raketa-jedrilica koja se projektuje i proizvodi za međunarodno takmičenje “Airbus Sloshing Rocket Workshop 2024”. Osnovna misija rakete je vertikalno lansiranje i potom prelazak u bespogonski horizontalni let. Ovaj projekat je specifičan po tome što je dozvoljen broj članova samo šest.

Boris Gavrilović

Boris Gavrilović

Koordinator sektora za Pogon

Kroz sektor za pogon se prožimaju elektronika i aerodinamika i zadatak sektora jeste da te dve discipline poveže tako da se omogući što duži i efikasiji let. Zadatak sektora je odabir pogonske grupe, odnosno motora, elise, baterije i kontrolera, a zatim testiranje performansi radi što veće efikasnosti.

Đorđe Zarić

Đorđe Zarić

Koordinator sektora za Proizvodnju

Sektor za proizvodnju se pre svega bavi razvojem i odabirom tehnologije proizvodnje svih delova letelica, dizajnom i izradom pomoćnih i pozicionih alata, odabirom materijala i, najbitnije, izradom kompozitnih delova.

Ivona Jovanović

Ivona Jovanović

Koordinator sektora za Marketing i sponzorstva

Sektor za marketing i sponzorstva je glavni posrednik Beoavie i eksternih učesnika. Marketing definiše i implementira strategiju predstavljanja tima u javnosti. Sektor radi na održavanju odnosa sa partnerima, kao i na sklapanju novih, što je ključna stvar prilikom rada na ambicioznim projektima kao što su bespilotne letelice i rakete. Svi međunarodni i lokalni događaji organizovani su od strane ovog sektora.

Ivan Ljujić

Ivan Ljujić

Koordinator sektora za Strukturu

Sektor za strukturu bavi se projektovanjem letelica i raketa korišćenjem softverskih alata i programa sa ciljem dobijanja rešenja koje objedinjuje rešenja svih ostalih sektora u timu. Struktura bira i dimenzioniše strukturalne elemente shodno rešenjima ostalih sektora, dobijajući optimalno rešenje koje će da zadovolji sve propisane kriterijume za taj projekat. Pored ovog, primarnog zadatka, sektor se bavi i izradom tehničke dokumentacije.

Mašinski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Kraljice Marije 16, 11000 Beograd

PIB: 111525176

Matični broj: 28283709

KONTAKT PODACI

Udruženje Studenata Vazduhoplovstva BEOAVIA

Еmail:  beoavia@gmail.com / marketing@beoavia.org

Telefon: 065 205 99 80 / 064 325 31 49