LETELICE

Tim BEOAVIA trenutno radi na realizaciji tri projekta. Učestvovanjem u ovim projektima razvija se praktično znanje stečeno na fakultetu, i to iz oblasti koje uključuju dizajn i konstrukciju aviona, aerodinamiku, mehaniku leta, strukturalnu analizu i elektrotehniku. Nakon razmatranja namene letelice, karakteristika leta i uočavanja potrebnih manevarskih sposobnosti iste, tim razvija idejni projekat. Već u preliminarnoj fazi dolazi se do optimizacije dizajna korišćenjem raznih analiza, simulacija i proračuna kako strukturalnih, tako i aerodinamičkih. Projekat zatim ulazi u završnu fazu gde se vrše glavna testiranja i priprema se glavni projekat, koji vodi konačno ka izradi letelice.

RAVEN TL18

Test letelica
Tehničke karakteristike:

 • Dužina: 1.36 m
 • Visina: 0.5 m
 • Razmah krila: 2 m
 • Površina krila: 0.40 m2

 • Pogon: AXi Gold 2826/10 V2
 • Snaga EM: 500 W
 • Prečnik elise: 11 inch
 • Kapacitet baterije: 2500 mAh

 • Brzina krstarenja: 16 m/s
 • Masa prazne letelice: 2 kg
 • Masa korisnog tereta: 8 kg
 • Ukupna masa: 10 kg

Turntable

RAVEN TL 18 predstavlja prvi projekat našeg tima. U imenu letelice TL predstavlja skraćenicu „Test letelica“, a ideja je da se napravi avion malih dimenzija koji će da služi kao jedna platforma za testiranje funkcionalnosti teorijskih znanja stečenih na dosadašnjem školovanju našeg tima. Letelica će biti napravljena od izuzetno lakih materijala, a zadatak će joj biti da nosi teret koji će da bude teži tri puta od same letelice. Ovo je priprema našeg tima za takmičenje Air Cargo Challenge u Nemačkoj u avgustu sledeće godine gde bismo predstavili veći i kompleksniji model ove letelice.

RAVEN TL 18 je letelica skromnih dimenzija, ali pravljena od nekonvencionalnih (kompozitnih) materijala čija tehnologija obrade zahteva posebne metode i veštine. Takođe, ova letelica će prođi razna testiranja čije bismo rezultate primenjivali na razvoju letelice koja ide na takmičenje. Jedno od ovih ispitivanja je aerotunelsko ispitivanje na Institutu za aerotehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u kojem se veštački vrši cirkulacija vazduha i postižu brzine kojom bi naša letelica letela u realnom vremenu i tu bi se uz pomoć brojnih senzora merila odstupanja od naših teorijskih zaključaka. RAVEN TL 18 bi takođe vršio letenja na kojima bismo videli i ponašanje aviona u vazduhu.


RAVEN TL18 PROGRESS

Završetak proizvodnje letelice: Februar 2019.


RAVEN 19

Takmičarka letelica
Tehničke karakteristike:

 • Dužina: 1.5 m
 • Razmah krila: 3.4 m
 • Pogon: AXi Gold 2826/10 V2
 • Prečnik elise: 11 inch
 • Brzina krstarenja: 16 m/s
 • Ukupna masa: 14 kg

RAVEN 19 predstavlja drugu letelicu u okviru projekta „RAVEN“. Ona ujedno predstavlja naš tim na međunarodnom studentskom tehničkom takmičenju „Air Cargo Challenge“ koje se održava u avgustu ove godine u Štutgartu. Za razliku od njenog prethodnika, letelice „RAVEN TL18“, ova letelica će biti nešto većih dimenzija. Sa razmahom krila od 3 metra i dužinom od 1.5 metara, ova letelica bi trebala da se upakuje u kutiju dimenzija 750 x 400 x 250 milimetara, te predstavlja veliki izazov za projektovanje i proizvodnju zbog prevelikog broja spojeva. „RAVEN 19“ će takođe biti sačinjen od kompozitnih materijala, odnosno karbonskih vlakana u kombinaciji sa penastom ispunom kako bi letelica dobila na čvrstoći.

U pitanju je visokokrilac koji će imati centroplansko krilo sa vingletima na krajevima krila. Stajni trap je tipa tricikl, sa po jednim točkom na svakoj nozi. Za pogon će se koristiti elektromotor AXI Gold 2826/10 V2 koji proizvodi snagu od 500W. Na njemu će se nalaziti elisa sa dva kraka takođe napravljena od kompozitnih materijala. Nosač tereta će se nalaziti na trupu i imaće mogćnost pomeranja duž trupa kako bi se korigovalo težište letelice. Horizontalni rep će se nalaziti na trupu i biće celopokretan.


RAVEN 19 PROGRESS

Završetak proizvodnje letelice: Jun 2019.


AURORA

Raketa
Tehničke karakteristike:

 • Visina: 1.5 m
 • Razmah krila: 2.25 m
 • Masa poletanja: 5 kg
 • Masa u letu: 3.5 kg
 • Brzina krstarenja: 7 m/s

AURORA se sastoji od tela rakete i krila koja će omogućiti veliki dolet uz minimalnu snagu propulzije prema tehničkim zahtevima takmičenja. Zadatak na dinamičkom delu takmičenja bi bio vertikalno lansiranje rakete sa prelaskom u bezpogonski horizontalni let (postaje jedrilica) sa sistemom automatske regulacije u celom tom procesu. Raketa će u svom telu nositi tečni teret kod kojeg mora da se minimalizuje uticaj bućkanja pomoću nekog tehničkog rešenja i omogući što bezbedniji let.


AURORA PROGRESS

Završetak projektovanja: Mart 2019.


Tim BEOAVIA , Univerzitet u Beogradu

Copyright © 2018 BEOAVIA. All Rights Reserved.