Opšti uslovi konkursa

Tim se bavi projektovanjem konstrukcijom i proizvodnjom bespilotnih letelica. Osnovan je u aprilu 2018. Radi bolje organizacije tim je podeljen u nekoliko podtimova. Ideja tima je da studentima univerziteta pruzi prakticno znanje i iskustvo iz oblasti koje izucavaju na fakultetu. Cilj tima je ucestvovanje na sto vise medjunarodnih takmicenja.

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:
 • Redovan student fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Minimum 3. godina OAS za poziciju redovnog člana
 • Minimum 2. godina OAS za poziciju junior člana
Za prijavu na konkurs je potrebno sledeće:
 • Poslati svoj CV
 • Slika prve strane indeksa i poslednjeg overenog semestra
 • Popuniti prijavu
Trajanje konkursa:

21.09.2019. – 15.10.2019. godine za poziciju redovnog člana

21.09.2019. – 20.10.2019. godine za poziciju junior člana

Prijavi se SKINI .PDF

PODTIM ZA AERODINAMIKU

Podtim za aerodinamiku je formiran Aprila 2018. godine i od tada kontinualno radi na prikupljanju kvalitetnih znanja direktno primenjljivih u proces projektovanja letelice.

Oblasti kojima se bavi podtim:
 • Aeroprofili
 • Aerodinamičko konstruisanje letelica
 • Stabilnost i upravljivost letelica
 • Performanse letelica
 • Teorija idealnog rotora i analiza lebdenja, penjanja, spuštanja i progresivnog leta – helikopter | VTOL
 • Rad sa eksperimentalnim podacima i njihova primena u procesu projektovanja
 • Priprema aerotunelskih ispitivanja i analiza rezultata

Softverski alati koji podtim koristi: MATLAB, AUTOCAD, CATIA, XFOIL, XFLR5, ANSYS FLUENT, DATCOM, VLAERO i MS Office.

Poželjno je da kandidat ispunjava sledeće uslove:
 • Minimum 3. OAS – Redovni članovi
 • 2. OAS – Junior članovi
 • Položene Aerodinamičke konstrukcije (nije neophodno za poziciju junior člana)
 • Poznavanje MATLAB-a na nivou da može da samostalno da koristi osnovne funkcije
 • Osnove nekog CAD programa
 • Da kandidat poseduje strpljenje i želju da uči

PODTIM ZA STRUKTURU

Podtim za strukturu se bavi projektovanjem i dimenzionisanjem delova letelice uz veoma usku saradnju sa ostalim podtimovima. Podtim ima veoma važnu ulogu u svim fazama projekta i od njega se očekuje da pruži sva konstruktorska rešenja i da definiše konačan izgled letelice pre nego što se krene u proces proizvodnje.

Oblasti kojima se bavi podtim:
 • Modelovanje i dizajn letelice
 • Projektovanje i konstruisanje svih sastavnih delova letelice
 • Određivanje opterećenja i dimezionisanje strukturalnih elemenata
 • Analiza naponskih stanja metodom konačnih elemenata (FEA)
 • Projektovanje procesa izrade kompozitnih delova
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Optimizacija isprojektovanih delova

Softverski alati koji podtim koristi: CATIA V5, AUTOCAD, FEMAP, ANSYS , SOLIDWORKS i MS Office.

Poželjno je da kandidat ispunjava sledeće uslove:
 • Minimum 3. OAS – Redovni članovi
 • 2. OAS – Junior članovi
 • Poznavanje rada CAD programa – npr. CATIA, SOLIDWORKS
 • Pozeljno poznavanje programa za FEA
 • Osnove izrade tehničke dokumentacije
 • Poseduje sposobnost rešavanja inženjerskih problema

PODTIM ZA PROIZVODJU

Podtim za proizvodnju sarađuje sa podtimom za strukturu od koga dobija tehničku dokumentaciju letelice i spram toga izrađuje sve potrebne delove i vrši konačno sklapanje gotovog proizvoda.

Oblasti kojima se bavi podtim:
 • Ispitivanje karakteristika materijala
 • Proizvodnja kompozitnih delova
 • Obrada kalupa
 • Sklapanje letelice
 • Završna obrada i farbanje
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Pisanje CNC kodova

Softverski alati koji podtim koristi: CATIA V5, AUTOCAD, SOLIDWORKS i MS Office.

Poželjno je da kandidat ispunjava sledeće uslove:
 • Minimum 3. OAS Mašinski fakultet – Redovni članovi
 • Minimum 3. OAS Tehnološko-metalurški fakultet – IM i HI – Redovni članovi
 • 2. OAS – Junior članovi
 • Poznavanje otpornosti I karakteristika materijala
 • Želja za praktičnim radom I korišćenjem ručnog I električnog alata
 • Poželjno poznavanje izrade CNC kodova
 • Osnove izrade tehničke dokumentacije

PODTIM ZA POGON

Podtim za pogon ima zadatak da u saradnji sa podtimom za aerodinamiku pronađe i implementira najefikasniji propulzivni sistem na letelicu, uzimajući u obzir potrebe letelice da efikasno izvršava svoje letne zadatke.

Oblasti kojima se bavi podtim:
 • Ispitivanje tržišta
 • Izbor pogonske grupe (Elektro motora i Elise)
 • Statičko ispitivanje karakteristika izabrane pogonske grupe
 • Dinamičko ispitivanje karakteristika pogonske grupe u aerotunelu
 • Obrada dobijenih podataka i saradnja sa podtimom za aerodinamiku
 • Izbor kontrolora i baterija
 • Saradnja sa podtimom za elektroniku

Softverski alati koji podtim koristi: MATLAB, CATMAN i MS Office.

Poželjno je da kandidat ispunjava sledeće uslove:
 • Minimum 3. OAS – Redovni članovi
 • 2. OAS – Junior članovi
 • Osnovno poznavanje elektrotehnike
 • Poznavanje osnovnih pojmova propulzije letelica

PODTIM ZA ELEKTRONIKU I PROGRAMIRANJE

Podtim za elektroniku i programiranje se bavi implementacijom elektronskih sistema neophodnih za pravilno upravljanje letelicom, kao i prikupljanjem svih relevantnih podataka u letu koji se kasnije mogu koristiti za naknadnu analizu ponašanja letelice.

Oblasti kojima se bavi podtim:
 • Implementacija i programiranje autopilota
 • Projektovanje električne šeme celokupne letelice
 • Implementacija senzorskog sistema za praćenje podataka u letu | Telemetrija
 • Implementacija FPV sistema
 • Instalacija projektovanih sistema u letelicu
Poželjno je da kandidat ispunjava sledeće uslove:
 • Minimum 3. godina – Redovni članovi
 • 2. godina – Junior članovi
 • Poželjno prethodno iskustvo u programiranju autopilota, ali ne i neophodno
 • Želja za konstantnim usavršavanjem i napredovanjem

PODTIM ZA MARKETING


Oblasti kojima se bavi podtim:
 • Potražnja sponzora
 • Rad sa koorporativnim sektorom
 • Priprema i izrada biznis plana za projekte
 • Kontrola finansija
 • Priprema i izrada promo materijala za udruženje
 • Priprema troškovnog izveštaja za projekte
 • Rad sa medijskim kućama
 • Priprema medjunarodnih događaja za evropska udruženja
 • Izrada i održavanje web sajta
Poželjno je da kandidat ispunjava sledeće uslove:
 • Minimum 2. godina – Redovni članovi
 • Poznavanje paketa Microsoft office
 • Pozeljno je da kandidat ima afiniteta prema ekonomiji i menadžmentu
 • Strpljenje i želja za radom

Tim BEOAVIA , Univerzitet u Beogradu

Copyright © 2018 BEOAVIA. All Rights Reserved.