KONKURS

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Tim se bavi projektovanjem konstrukcijom i proizvodnjom bespilotnih letelica. Osnovan je u aprilu 2018. godine. Radi bolje organizacije tim je podeljen u nekoliko podtimova. Ideja tima je da studentima Univerziteta u Beogradu pruži praktično znanje i iskustvo iz oblasti koje izučavaju na fakultetu. Cilj tima je učestvovanje na što više međunarodnih takmičenja.

 
KANDIDAT MORA DA ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:
 • Redovan student fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Minimum 3. godina OAS za poziciju redovnog člana
 • Minimum 2. godina OAS za poziciju junior člana
ZA PRIJAVU NA KONKURS JE POTREBNO SLEDEĆE:
 • Poslati svoj CV
 • Slika prve strane indeksa i poslednjeg overenog semestra
 • Popuniti prijavu
 

PRIJAVA

AerodinamikaStrukturaProizvodnjaPogonElektronikaMarketing

VAŽNA NAPOMENA

Trenutno prijava za konkurs tima BEOAVIA je zatvoren za sledeće podtimove: aerodinamiku, strukturu, proizvodnju, pogon i elektroniku. Dok je konkurs otvoren tokom cele godine za podtim koji se bavi marketingom. (PRIJAVE KOJE BUDU POSLATE ZA TIMOVE KOJIMA NIJE OTVOREN KONKURS NEĆE BITI ČITANE)

PODTIM ZA
AERODINAMIKU

Podtim za aerodinamiku je formiran aprila 2018. godine i od tada kontinualno radi na prikupljanju kvalitetnih znanja direktno primenjljivih u proces projektovanja letelice.

OBLASTI KOJIMA SE BAVI PODTIM:
 • Aeroprofili
 • Aerodinamičko konstruisanje letelica
 • Stabilnost i upravljivost letelica
 • Performanse letelica
 • Teorija idealnog rotora i analiza lebdenja, penjanja, spuštanja i progresivnog leta – helikopter | VTOL
 • Rad sa eksperimentalnim podacima i njihova primena u procesu projektovanja
 • Priprema aerotunelskih ispitivanja i analiza rezultata

Softverski alati koji podtim koristi: MATLAB, AUTOCAD, CATIA, XFOIL, XFLR5, ANSYS FLUENT, DATCOM, VLAERO i MS Office.

POŽELJNO JE DA KANDIDAT ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:
 • Minimum 3. OAS – Redovni članovi
 • 2. OAS – Junior članovi
 • Položene Aerodinamičke konstrukcije (nije neophodno za poziciju junior člana)
 • Poznavanje MATLAB-a na nivou da može da samostalno da koristi osnovne funkcije
 • Osnove nekog CAD programa
 • Da kandidat poseduje strpljenje i želju da uči

PODTIM ZA STRUKTURU

Podtim za strukturu se bavi projektovanjem i dimenzionisanjem delova letelice uz veoma usku saradnju sa ostalim podtimovima. Podtim ima veoma važnu ulogu u svim fazama projekta i od njega se očekuje da pruži sva konstruktorska rešenja i da definiše konačan izgled letelice pre nego što se krene u proces proizvodnje.

OBLASTI KOJIMA SE BAVI PODTIM:
 • Modelovanje i dizajn letelice
 • Projektovanje i konstruisanje svih sastavnih delova letelice
 • Određivanje opterećenja i dimezionisanje strukturalnih elemenata
 • Analiza naponskih stanja metodom konačnih elemenata (FEA)
 • Projektovanje procesa izrade kompozitnih delova
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Optimizacija isprojektovanih delova

Softverski alati koji podtim koristi: CATIA V5, AUTOCAD, FEMAP, ANSYS , SOLIDWORKS i MS Office.

POŽELJNO JE DA KANDIDAT ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:
 • Minimum 3. OAS – Redovni članovi
 • 2. OAS – Junior članovi
 • Poznavanje rada CAD programa – npr. CATIA, SOLIDWORKS
 • Pozeljno poznavanje programa za FEA
 • Osnove izrade tehničke dokumentacije
 • Poseduje sposobnost rešavanja inženjerskih problema

PODTIM ZA PROIZVODNJU

Podtim za proizvodnju sarađuje sa podtimom za strukturu od koga dobija tehničku dokumentaciju letelice i spram toga izrađuje sve potrebne delove i vrši konačno sklapanje gotovog proizvoda.

OBLASTI KOJIMA SE BAVI PODTIM:
 • Ispitivanje karakteristika materijala
 • Proizvodnja kompozitnih delova
 • Obrada kalupa
 • Sklapanje letelice
 • Završna obrada i farbanje
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Pisanje CNC kodova

Softverski alati koji podtim koristi: CATIA V5, AUTOCAD, SOLIDWORKS i MS Office.

POŽELJNO JE DA KANDIDAT ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:
 • Minimum 3. OAS Mašinski fakultet – Redovni članovi
 • Minimum 3. OAS Tehnološko-metalurški fakultet – IM i HI – Redovni članovi
 • 2. OAS – Junior članovi
 • Poznavanje otpornosti I karakteristika materijala
 • Želja za praktičnim radom I korišćenjem ručnog I električnog alata
 • Poželjno poznavanje izrade CNC kodova
 • Osnove izrade tehničke dokumentacije

PODTIM ZA POGON

Podtim za pogon ima zadatak da u saradnji sa podtimom za aerodinamiku pronađe i implementira najefikasniji propulzivni sistem na letelicu, uzimajući u obzir potrebe letelice da efikasno izvršava svoje letne zadatke.

OBLASTI KOJIMA SE BAVI PODTIM:
 • Ispitivanje tržišta
 • Izbor pogonske grupe (Elektro motora i Elise)
 • Statičko ispitivanje karakteristika izabrane pogonske grupe
 • Dinamičko ispitivanje karakteristika pogonske grupe u aerotunelu
 • Obrada dobijenih podataka i saradnja sa podtimom za aerodinamiku
 • Izbor kontrolora i baterija
 • Saradnja sa podtimom za elektroniku

Softverski alati koji podtim koristi: MATLAB, CATMAN i MS Office.

POŽELJNO JE DA KANDIDAT ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:
 • Minimum 3. OAS – Redovni članovi
 • 2. OAS – Junior članovi
 • Osnovno poznavanje elektrotehnike
 • Poznavanje osnovnih pojmova propulzije letelica

PODTIM ZA ELEKTRONIKU
I PROGRAMIRANJE

Podtim za elektroniku i programiranje se bavi implementacijom elektronskih sistema neophodnih za pravilno upravljanje letelicom, kao i prikupljanjem svih relevantnih podataka u letu koji se kasnije mogu koristiti za naknadnu analizu ponašanja letelice.

OBLASTI KOJIMA SE BAVI PODTIM:
 • Implementacija i programiranje autopilota
 • Projektovanje električne šeme celokupne letelice
 • Implementacija senzorskog sistema za praćenje podataka u letu | Telemetrija
 • Implementacija FPV sistema
 • Instalacija projektovanih sistema u letelicu
POŽELJNO JE DA KANDIDAT ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:
 • Minimum 3. godina – Redovni članovi
 • 2. godina – Junior članovi
 • Poželjno prethodno iskustvo u programiranju autopilota, ali ne i neophodno
 • Želja za konstantnim usavršavanjem i napredovanjem

PODTIM ZA MARKETING

OBLASTI KOJIMA SE BAVI PODTIM:
 • Potražnja sponzora
 • Rad sa koorporativnim sektorom
 • Priprema i izrada biznis plana za projekte
 • Kontrola finansija
 • Priprema i izrada promo materijala za udruženje
 • Priprema troškovnog izveštaja za projekte
 • Rad sa medijskim kućama
 • Priprema medjunarodnih događaja za evropska udruženja
 • Izrada i održavanje web sajta
POŽELJNO JE DA KANDIDAT ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:
 • Minimum 2. godina – Redovni članovi
 • Poznavanje paketa Microsoft office
 • Pozeljno je da kandidat ima afiniteta prema ekonomiji i menadžmentu
 • Strpljenje i želja za radom