TAKMIČENJA

Naš tim je nastao okupljanjem studenata koji su motivisani da pored svojih redovnih obaveza na fakultetu učestvuju i u vannastavnim aktivnostima kao što je ovaj studentski projekat. Struktura tima je napravljena na takav način da svaki naš član ima priliku da pokaže svoju radoznalost, inovativnost i veštine. Kao jedan takav tim, mi želimo da produkte našeg uloženog vremena poredimo sa našim kolegama sa drugih univerziteta u Srbiji, ali i u Evropi i svetu. Zbog toga naš tim želi da učestvuje na što više takmičenja među kojima se nalaze:

AIR CARGO CHALLENGE

Avgust 2019.

Takmičenje Air Cargo Challenge svoj početak vezuje za grupu entuzijasta, studenata Vazduhoplovstva iz Lisabona. Inspirisani severnoameričkim takmičenjem Design/Build/Fly, 2003. godine prvi put organizuju evropsku verziju univerzitetskog takmičenja u oblasti vazduhoplovstva. Od tada, takmičenje Air Cargo Challenge se održava svake dve godine, a već 2007. godine dostiže šire razmere i postaje prihvaćeno od brojnih Univerziteta u Evropi.

Takmičenje je namenjeno studentima inženjerstva sa ciljem da istraže i razviju svoja interesovanja i ideje u vazduhoplovstvu. Tokom takmičenja svaki tim dobija šansu da testira svoje stečeno znanje istovremeno razvijajući sve neophodne veštine za rad u timu, organizacione sposobnosti, a naposletku da se savladaju i svi drugi izazovi kao što su: tehnički, finansijski i komunikacioni. Jedinstvena je prilika učestvovati, razvijati i usavršavati multidisciplinarni i izazovan projekat od same ideje do realizacije .

Neophodno je da tim, kako bi učestvovao na takmičenju, dizajnira, dokumentuje i napravi daljinski upravljanu letelicu koja je kadra da poleti sa maksimalnim mogućim teretom. Poletna staza je 60m, mora leteti 10 x 100m što je brže moguće i prizemljiti na mesto prethodno određeno od strane organizacionog odbora. Pravila se posebno kroje za svako takmičenje što znači da letelica mora biti iznova dizajnirana i konstruisana kako bi se obezbedili najbolji rezultati. Ipak, tim se mora pridržavati takmičarskih regulativa koje uključuju i ograničenja u dizajnu kao što su ograničena snaga motora i propeler.


Do početka takmičenja

DESIGN BUILD FLY

April 2020.

DESIGN BUILD FLY ili DBF je takmičenje RC letelica koje se organizuje svake godine u Aprilu mesecu u SAD. Cilj takmičenja je da okupi studente širom SAD i sveta koji se bave dizajniranjem i pravljenjem daljinsko kontrolisanih letelica. Te letelice moraju da ispune odgovarajuće zahteve koji su definisani pravilima. Letelica mora da izvrši određene zemaljske i letačke misije. Pored toga, timovi su dužni da podnesu sveobuhvatni izveštaj o izradi sa detaljima i najvažnijim aspektima njihovog dizajna. Pravila takmičenja se menjaju svake godine i uvek izlaze 8 meseci pre samog takmičenja. Za razliku od Air Cargo challenge takmičenja, ovo takmičenje predstavlja još veći izazov, jer svake godine organizatori zadaju drugačije namene letelice, što znači da svake godine mora da se pravi potpuno drugačija letelica.

Takmičenje se deli u 3 oblasti. Prva oblast predstavlja određivanje troškova izrade aviona pomoću fizičkih parametara kao što su težina i razmah krila. Druga oblast je ocenjivanje misije leta, odnosno ocenjivanje brzine, upravljanja i kapacitet nosivosti letelice. Treći deo nije uvek određen i zavisi od takmičenja do takmičenja. Nekad se zahteva da se letelica kreće preko neravne podloge i tako se ocenjuju karakteristike upravljanja letelice po zemlji, a nekad se ocenjuje izbacivanje vode iz letelice na određenoj visini.


Do početka takmičenja

Tim BEOAVIA , Univerzitet u Beogradu

Copyright © 2018 BEOAVIA. All Rights Reserved.